Komunikaty

Uwaga - planowane kontrole legalności przyłączy

W związku z planowanymi kontrolami w uzgodnieniu z Gminą Jeleśnia w roku 2020, w zakresie legalności przyłączy wodociągowych, stanu wodomierzy głównych i o nieuregulowanym stanie gospodarki wodno - kanalizacyjnej, aby w terminie do dnia 30 maja 2020 r. zgłosili się do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Przy ul. Plebańska 5 celem uregulowania wszelkich nieprawidłowości w tym zakresie min. brak umowy na dostawę wody, brak umowy na użytkowanie przyłącza bez opomiarowania lub posiadających przebudowane przyłącze bez opomiarowania.

czytaj więcej

UWAGA ważne ogłoszenie

W dniach 05.05.2020 do 08.05.2020 przeprowadzona została zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu RTV i AGD oraz zużytych opon samochodowych.Nieodebrane zostały odpady które nie podlegały zbiórce a powinny być dostarczone przez mieszkańców do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Jeleśni znajdującego się na ul. Suskiej 42.

czytaj więcej

Komunikat PSZOK

ZGK Jeleśnia Sp. z o.o. informuje, że na PSZOK przyjmowany jest tylko kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. W przypadku oddania niekompletnego sprzętu (np. obudowy po AGD, RTV) naliczana będzie opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem na odpady wielkogabarytowe.

czytaj więcej

Ważny komunikat

ZGK Jeleśnia sp. z o.o. zwraca się z prośbą o wyrzucanie zużytych materiałów higienicznych, rękawiczek jednorazowych do „czarnych worków” przeznaczonych na odpady zmieszane.

czytaj więcej