Soboty pracujące PSZOK w 2020 roku

Czynny w godz. 7:00 - 13 :00

Luty 08.02.2020
Marzec 14.03.2020
Kwiecień 18.04.2020
Maj 16.05.2020
Czerwiec 13.06.2020
Lipiec 04.07.2020
Sierpień 08.08.2020
Wrzesień 12.09.2020
Październik 17.10.2020
Listopad 28.11.2020
Grudzień 19.12.2020

2021

Styczeń 30.01.2021